Wil jij jouw fleet performance maximaliseren?

Upgraden naar een meer geavanceerde technologie is dan een must.

Kwalitatieve data steeds belangrijker

De tijd dat we telematica alleen nog gebruikten voor kilometerregistratie ligt achter ons. De toenemende focus op verduurzaming, kostenbesparing en veiligheid maakt kwalitatieve data onmisbaar voor succesvol fleet management. Met het verdwijnen van het 2G-netwerk wordt een upgrade naar meer geavanceerde technologie nóg noodzakelijker. Op basis van kwalitatieve data kun je werken aan gedragsverandering die leidt tot:

Zonder kwalitatieve data sta je stil

Verduurzamen is de standaard

Data helpt je bij de samenstelling van een duurzame fleet, het verlagen van het brandstofverbruik en het verminderen van de CO2-uitstoot.

2G verdwijnt

Heb je voertuigen in je fleet die gegenereerde data nog via 2G naar de server sturen? Tijd voor een upgrade, want eind 2025 is 2G niet meer operationeel.

Weinig controle over kosten

Zonder inzicht en overzicht kunnen de kosten voor onderhoud, brandstofverbruik, schades en boetes flink oplopen.

Veiligheid in het gedrang

De meeste verouderde telematicasystemen hebben moeite om data te genereren die gericht is op het verbeteren van rijgedrag.

Trusted by

Innovatie leidt tot inzicht

De geavanceerde technologie van Moove genereert alle data die jij nodig hebt om de prestaties van jouw vloot optimaal te beoordelen. Het vormt de basis waarop je de juiste beslissingen kunt nemen. Van directe efficiencyverbeteringen tot aanpassingen om tot een structureel duurzaam wagenpark te komen.

"Data helpt ons enorm om de transitie naar volledig EV in 2030 binnen de organisatie vorm te geven en medewerkers elke dag weer hun werk zo goed mogelijk te laten doen"

Michiel Westdorp

Hoppenbrouwers Techniek

people. fleet. impact.

Samen met onze klanten werken we vanuit een ‘human first’ principe. Data krijgt namelijk pas waarde als er ook daadwerkelijk iets binnen jouw organisatie verandert. Sturen op gedragsverandering is daarin cruciaal. Op basis van verkregen data-inzichten koppelen wij concrete adviezen aan jouw ambities en doelstellingen. Daarmee realiseren we gedragsveranderingen die de efficiency, duurzaamheid en veiligheid van je fleet sterk verbeteren. Zo optimaliseer je het gebruik van jouw wagenpark en creëer je structurele impact binnen je organisatie!

Benieuwd naar de nieuwste fleet technologie?